Co robię / What I do

Jako native speaker języka angielskiego i posiadacz dyplomu tłumacza z języka polskiego na angielski z Instytutu Lingwistyki w Londynie pomagam muzeom, instytucjom i wydawnictwom w Polsce zajmującym się kulturą, sztuką i historią porozumiewać się ze światem.

Mam ponad 20 lat doświadczenia w tłumaczeniu dla muzeów i instytucji kulturalnych w Polsce, a także pracuję jako dziennikarz zajmujący się Polską kulturą i historią. 

To połączenie pozwala mi na doskonałe zrozumienie i przekazywanie treści kulturalnych i historycznych dla anglojęzycznej publiczności.

Współpraca z doświadczonym i wysoko wykwalifikowanym tłumaczem, takim jak ja, daje znacznie więcej korzyści niż korzystanie z usług agencji tłumaczeniowej, gdzie tłumaczenia często są wykonywane przez niedoświadczonych ludzi, a zmiana tych osób jest częsta.

Jako profesjonalny tłumacz, zapewniam tłumaczenia na stylowym angielskim, co pozwoli Państwa zagranicznym gościom na pełne docenienie tekstów, wystaw i projektó, nad którymi tak ciężko Panstwo pracowali.

Co ważne, moje tłumaczenia nie są tylko przepisywaniem tekstu źródłowego, co jest niestety typowe, ale gdzie jest to odpowiednie, tworzę atrakcyjne, kreatywne treści, które pozwalają na prawdziwe porozumienie z odbiorcą docelowym.

Nie pozwólcie, aby słaba jakość tłumaczenia ograniczała zrozumienie i docenienie treści Państwa projektów.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami mojej ostatniej publicystyki obejmującej tematykę historyczną i kulturową w Polsce.


*******

As a native speaker of English and a holder of a diploma in translation from Polish into English from the Institute of Linguistics in London, I help mueums, institutions and publishers involved in culture, art and history communicate with the world.

I have over 20 years of experience translating for museums and cultural institutions in Poland, and I also work as a journalist covering Polish culture and history.

This combination allows me to excel in understanding and communicating cultural and historical content for English-speaking audiences.

Working with an experienced and highly qualified translator such as myself offers you far more benefits than using a translation agency, where translations are often carried out by inexperienced people, who are frequently replaced.

As a professional translator, I provide translations in stylish English, which will allow your foreign visitors to fully appreciate the texts, exhibitions and projects you have worked so hard to create.

Importantly, my translations are not just an rewriting of the source text, which is unfortunately typical, but where appropriate, I produce compelling, creative content that allows you to truly communicate with your target audience.

Don't let poor quality translation limit the understanding and appreciation of the content of your projects.

On this site, you can read my recent journalism covering historical and cultural topics in Poland.